Tiên mao tăng “sức nóng” đàn ông

Tiên mao tăng “sức nóng” đàn ông

Theo Đông y, dược liệu tên mao có vị cay, tính ấm, hơi độc, có tác dụng thêm sức nóng cường dương, ích tinh, làm se, giảm đau, hạ áp, chống viêm, mạnh gân xương, được dùng trong những trường hợp sau: