[Video] Nuôi cấy tế bào tim bằng rau chân vịt

.

Chúng ta cần cảm ơn chàng thủy thủ trong một bộ phim hoạt hình quen thuộc đã khám phá ra sức mạnh tiềm ẩn của rau chân vịt. Giờ đây, giống rau quen thuộc này đã trở thành sự lựa chọn tốt nhất trong nuôi cấy tế bào tim người.


Nguồn: khoahocphattrien.vn