[Video] Quốc gia đầu tiên cấm sử dụng đồ nhựa dùng một lần

.

Chất thải nhựa vẫn là một trong những vấn đề nghiêm trọng nhất mà thế giới đang phải đối mặt ngày nay. Tuy nhiên, Costa Rica đang muốn thay đổi hiện trạng này bằng cách ban hành lệnh cấm tất cả các loại nhựa dùng một lần cho đến năm 2021.


Nguồn: khoahocphattrien.vn