Lời của Tổng thống Putin có thể khiến người nghe “nổi gai ốc”

.
Nguồn: baophapluat.vn