Và quá khứ đã đuổi kịp Mourinho

Và quá khứ đã đuổi kịp Mourinho

Mourinho lại sáng nhất mạng xã hội, ngay cả khi đấy chẳng phải là lỗi của ông. Nhưng vị trợ lý Marco Ianni như sự ẩn dụ về quá khứ. Và quá...